CFRESH  : CA97TM ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

Doctors say Vitamin C may help to improve the symptoms of coronavirus

สำนักข่าว New York Post รายงานว่า โรงพยาบาล Northwell Health ในเมืองลองไอส์แลนด์ รัฐนิวยอร์กของสหรัฐ ใช้วิตามินซีรักษาผู้ป่วย Covid-19 ตามรอยโรงพยาบาลในจีน

แอนดรูว์ จี. เวเบอร์ อายุรแพทย์ระบบหายใจและผู้เชี่ยวชาญด้านเวชบำบัดวิกฤตจากโรงพยาบาล Northwell Health ในลองไอส์แลนด์เผยว่า ผู้ป่วย Covid-19 ที่มีอาการหนักจะได้รับวิตามินซี 1,500 มิลลิกรัมผ่านเส้นเลือดในทันที และจะให้ซ้ำในปริมาณเดียวกันอีกวันละ 3-4 ครั้ง ควบคู่กับยาอื่น อาทิ ยารักษามาลาเรีย พบว่าว่าคนไข้ที่ได้รับวิตามินซีมีอาการดีกว่าคนไข้ที่ไม่ได้รับ

CA97TM ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุที่ลดน้อยลงตามอายุให้คืนกลับมา เหมือนวัยหนุ่มสาวหลังรับประทานต่อเนื่อง 3 เดือน